Vremenska postaja Mlaka pri Kranju

 

Mlaka pri Kranju - 412m.n.v., občina Kranj

Mlaka pri Kranju je urbanizirano grucasto naselje, ki lezi na vlaznem zemljiscu 3km severno od Kranja na skrajnem jugovzhodnem robu zakrasele gozdnate konglomeratne terase Udinega borsta na nadmorski visini 412 metrov. Ime naselja izhaja od bližnjih mlak, ki lezijo na ilovnatem in močvirnem terenu Oretnekovega vrta. Na bliznji vzpetini  sta bila odkrita dva staroslovanska grobova, kar prica o dolgi naseljenosti tega kraja. Število prebivalcev je vzporedno z razvojem industrije v bljižnjem Kranju od leta 1961 izredno hitro narascalo, zato danes na Mlaki zivi že preko 1500 prebivalcev. Prvotno je bila vas poseljena s kmeckim prebivalstvom, z naselitvijo delavcev zaposlenih vecinoma v Kranju pa se je začel graditi južni, novejsi del Mlake, ki  se imenuje Nedeljska vas, na severu Mlake pa se danes razvija novo, moderno naselje Mlaka - Gric tako, da je naselje mocno spremenilo svoj prvotni značaj.

Mlaka pri Kranju je poznana po tem, da so vse do leta 1940 iz velike luze, ki je pozimi zamrznila, izsekavali kose ledu in jih vozili v bliznje mlekarne in pivovarno v Kranj.

V naselju se v zadnjem casu močno razvija obrt in storitve, tu je tudi mesarija, lekarna, pražarna kave in zivilska trgovina.

 

Opravljamo tudi računovodske storitve PACE D.O.O. <<< Klikni za vec

   
Weather Underground PWS IGORENJS2
podatki